Šťastné a veselé sviatky.

22 dec 2021 < Posledné správy

Šťastné a veselé sviatky.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších,

úspešný štart do nového roku, veľa šťastia, zdravia,

osobných a pracovných úspechov.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu.

kolektív DYNAPAC