Dynapac feeder mobile

Mobilné plniče

Mobilné plniče sú transportné a dopravníkové systémy. Nasadzujú sa ako nekontaktný spojovací prvok medzi cestným finišerom a nákladným automobilom s pokladanou zmesou. Násypka sa používa ako zásobník zmesi. Zmes je ďalej transportovaná žiaruvzdorným gumovým pásovým dopravníkom, ktorý privádza materiál na dopravný pás v prednej časti plniča.Dopravný pás je riadený senzorom, ktorý zabezpečí jeho automatické výškové nastavenie

Dynapac screeds

Pracovné lišty

Mnohoročné praktické skúsenosti v stavebníctve spolu s neustálym vývojom poskytujú základ pre vyspelé technológie a vysokú stabilitu pracovných líšt Dynapac. Konečným výsledkom je výrazne vysoký výkon pokládky, a dosahovanie vynikajúcich hodnôt zhutnenia. Robustná konštrukcia pracovných líšt Dynapac zaisťuje vysoký stupeň stability nevyhnutný pre šírku pokládky až do 16 m s pevnou pracovnou lištou a do 9 m s teleskopickou pracovnou lištou.

DYNAPAC  MF2500CS

DYNAPAC MF2500CS

Model:  podávač MF2500CS

DYNAPAC MF2500CM

DYNAPAC MF2500CM

Model:  plnič MF2500CM