DYNAPAC CA1300D

Informácie o produkte

CA1300D je vibračný valec určený na zhutňovacie práce v zákopoch rúr, na krajniciach ciest a v stiesnených priestoroch v súvislosti s doplňovacími prácami. Valec je vhodný aj na opravy priehrad, elektrární, parkovísk a letísk. Hladká verzia bubna s pohonom bubna (D) poskytuje dobrú manévrovateľnosť aj na veľmi strmých svahoch.

Technické dáta
Model zemný valec (4,8t)
Stiahnite si podklady
Brožúra (pdf)
Technické informácie (pdf)
Pokyny (pdf)
Zhutňovacia tabulka - štrk (pdf)