Dynapac SD2500C

Technické dáta
Model veľký finišér 2,0- 9,0 m
Základná šírka 2,55 m
Minimálna pracovná šírka (s redukciou) 2,05 m
Predný nájazdový uhol 15 °
Maximálna pracovná šírka 9,00 m
Hrúbka pokládky (max.) 310 mm
Teoretický výkon pokládky 650 t/ hod
Objem 6,0 m3
Plniaca výška (v strede/na kraji) 555 mm /560 mm
Šírka zásobníka, vnútorná 3,29 m
Max. rýchlosť pokládky 28 m/min
Transportná rýchlosť 4.0 km/h
Menovitý výkon (ot./min.) 129 kW @ 2200
Elektrický systém 24 V
Objem palivovej nádrže 350 l
Dĺžka pásu 2,90 m
Šírka pásu 320 mm
Šírka dopravníka 2 x 655 mm
Priemer závitovky 380 mm
Stiahnite si podklady
Brožúra (pdf)
Technické informácie (pdf)
Pokyny (pdf)
Zhutňovacia tabulka - štrk (pdf)