SEISMIC mení svet hutnenia.

12 apr 2021 < Posledné správy

SEISMIC mení svet hutnenia.

Zemný valec, ktorý dokáže určiť vlastnosti pôdy a potom s nimi automaticky spolupracovať, zmení svet hutnenia. Nechajte valec cítiť pôdu a spolupracovať s ňou!

Prečo zbytočne mrhať drahocennou energiou, keď necháme bubon valca udierať o podklad náhodne? Veľa rokov boli valec a podkládka považované za dva samostatné systémy. Inžiniersky tím Dynapac však zistil, že valec a podkládka dokážu pracovať spoločne, ako jeden systém. Toto poznanie otvorilo dvere k vývoju systému Dynapac Seismic. Pri použití systému Dynapac Seismic valec automaticky určuje prirodzenú frekvenciu podložia a prispôsobuje sa jej. To nielen šetrí spotrebu paliva, uľahčuje prácu, ale dokonca znižuje aj opotrebenie stroja.

Znie to neuveriteľne? Dajte nám vedieť a budete si to môcť vyskúšať na vlastné ruky. Systém Dynapac Seismic je dostupný na zemných valcoch CA1500 až CA6000.

Keď pozorne načúvate tlkotu podložia – použijete nižšiu frekvenciu a znížite hluk.

Keď rýchlo reagujete na tlkot podložia – optimalizujete počet pojazdov.

Keď presne vyhodnocujete tlkot podložia – predĺžite životnosť stroja.

POČÚVAJTE ZVUK INÉHO BUBNA

Prečo zbytočne mrhať drahocennou energiou, keď necháme bubon valca udierať o podklad náhodne? Veľa rokov boli považované valec a podklad za dva samostatné systémy. Inžiniersky tím Dynapac však zistil, že valec a podklad dokážu pracovať spoločne, ako jeden systém. Toto poznanie otvorilo dvere k vývoju systému Dynapac Seismic. Všetky kombinácie bubna valca a podložia majú svoju prirodzenú frekvenciu. Dynapac Seismic automaticky rozpoznáva frekvenciu podkladu, pracuje s ňou a aplikuje správne množstvo energie presne vtedy, keď je potrebná.

DYNAPAC SEISMIC TO ROBÍ INAK

Konvenčné vibračné valce hutnia podklad pri prednastavenej frekvencii, kedy je možné zvoliť vysokú alebo nízku amplitúdu, alebo je možné frekvenciu nastaviť manuálne. Dynapac Seismic to robí inak. Bubon a zemina pôsobia ako jeden dynamický systém, ktorý využíva ich prirodzenú frekvenciu, z čoho vyplýva niekoľko zásadných výhod. Pri použití prirodzenej frekvencii je amplitúda bubna výrazne zvýšená, pričom energia sa do systému automaticky dodáva v tom správnom čase. To zase maximalizuje prítlačnú silu medzi bubnom a zeminou, čo vedie k maximalizovanému hutneniu a energetickej účinnosti. Nastavenie najlepších parametrov zhutnenia, zaručuje optimálny výkon.

DYNAPAC SEISMIC ZNIE DOBRE

Dynapac je známy svojimi tichými strojmi a jedinečnými inštaláciami motorov, ktoré znižujú hladinu hluku hlboko pod limitné hodnoty v Európe.

Režim ECO spoločnosti Dynapac, ktorý poskytuje valcu minimálne množstvo energie potrebné na prevádzku v danom čase, je ďalším prispievateľom k tichosti strojov. Dynapac Seismic robí ďalší krok navyše. Teraz, keď valec vibruje v súlade s podkladom, procesný hluk sa v pôde zníži na minimum a hutnenie prebieha pri nižšej frekvencii. Pohodlie obsluhy je pre nás v spoločnosti Dynapac stále prioritou a celý stroj je zabezpečený proti vibráciám nízkej frekvencie, ktoré z neho vychádzajú.

Seizmické zvuky Dynapac znejú fakt dobre – menej je viac !

VÍŤAZNÁ JAZDA

Prvým krokom spoločnosti Dynapac pri automatickom ovládaní parametrov hutnenia vo valci, bolo uvedenie systému ABC (Anti Bouncing Control), ktorý automaticky vypne vibráciu pokiaľ sa do bubna valca vracia viac energie z podložia ako je žiadané. Táto technológia chráni valec pred prácou na zhutnenom podklade, čím sa predlžuje jeho životnosť a znižujú náklady na servis. Zároveň to zabezpečuje vysokú hodnotu pri predaji použitého valca. S technológiou Dynapac Seismic sme proces automatického nastavenia parametrov hutnenia opäť výrazne posunuli.

NAŠTARTUJTE A VALCUJTE

Aj keď predchádzajúci systém hutnenia umožňoval operátorom upravovať frekvenciu, valce mali štandardne frekvenciu medzi 28 až 40 Hz (1 680 – 2 400 ot/min). Zároveň mali k dispozícii ukazovatele s odporúčaniami ručne znížiť frekvenciu v závislosti od typu pôdy. Rozpoznanie dynamických charakteristík podkladu len opticky, však nie je možné. Pri použití systému Dynapac Seismic valec automaticky určuje prirodzenú frekvenciu pôdy a prispôsobuje sa jej.

To šetrí časa aj spotrebu paliva, uľahčuje prácu a znižuje opotrebovanie stroja.

JEDNODUCHÁ JAZDA

Vďaka systému Dynapac Seismic už obsluha nemusí ručne nastavovať frekvenciu alebo hádať, aký typ pôdy alebo frekvencie sa má použiť. Použitím obmedzovača rýchlosti, sú zaistené konštantná rýchlosť a optimálne zhutnenie, čo operátorovi umožňuje plne sa sústrediť na jazdu s valcom. K dokumentovaniu procesu hutnenia slúžia dobre známe nástroje ako Compaction meter a Dyn@lyzer.

Dynapac Seismic je inovácia, ktorá umožňuje valcu určiť optimálnu frekvenciu pre akýkoľvek zhutnený materiál, automatické sledovanie zmien a neustále prispôsobovanie sa meniacim sa podmienkam. Systém SEISMIC, ktorý obsahuje merací prístroj Dynapac Compaction Meter, je k dispozícii pre modely zemných valcov Dynapac CA1500-6500.

S frekvenciou automaticky optimalizovanou za všetkých okolností, Dynapac znižuje spotrebu paliva, eliminuje zbytočné opotrebovánie valca a dokonca môže znížiť počet prejazdov potrebných na dosiahnutie optimálneho zhutnenia.